فارسی فارسی English انگلیسی
  • شرکت توسعه صنایع پتروفولاد غرب
    شرکت توسعه صنایع پتروفولاد غرب
کاربردها و مزایای پایه روشنایی خیابان

کاربردها و مزایای پایه روشنایی خیابان

همانطوری که می دانید با افزایش جمعیت و ساخت و ساز انسان ها در نقاط مختلف دنیا برای ارتباط زمینی بین شهرها و روستاها ابتدایی ترین روش استفاده از جاده ها و مسیرهای برای تردد خودرو ها می باشد. این مسیرها در وهله اول نیاز به امنیت و کیفیت در ساعات مختلف شبانه روز دارد که یکی از مهم ترین عامل های آن را می توان استفاده از علائم راهنمایی و رانندگی و میزان روشنایی آن دانست.