فارسی فارسی English انگلیسی

سینی کابل چیست

سینی کابل یا cable tray از جمله تجهیزات بسیار کاربردی در صنعت ساختمان به شمار می رود. از سینی کابل به منظور مرتب سازی و منظم نمودن کابل های استفاده شده در ساختمان ها بهره می برند. نوع مرغوب این تجهیزات از جنس PVC ساخته می شود.


سینی کابل یا cable tray از جمله تجهیزات بسیار کاربردی در صنعت ساختمان به شمار می رود.

 

از سینی کابل به منظور مرتب سازی و منظم نمودن کابل های استفاده شده در ساختمان ها بهره می برند. نوع مرغوب این تجهیزات از جنس PVC ساخته می شود.