Cable tray support

سینی کابل یک نوع سیستم ساپورت مکانیکی در یک کابل برق است که کاربرد زیادی از جمله در تاسیسات الکتریکی ساختمان‌ها، کارخانه‌ها، تونل‌ها، پروژه‌های صنعتی و… دارد.

Cable tray cover by galvanizing method

سینی کابل در عملیات سیم‌کشی برق سازه‌ها، جهت محافظت و انتقال کابل‌های الکتریکی نارسانا برای پخش و پایش برق، تنظیم انتقال کابل‌ها در ساختمان‌های تجاری و صنعتی قابل استفاده است. سینی کابل در عملیات سیم‌کشی برق سازه‌ها، جهت محافظت و انتقال کابل‌های الکتریکی نارسانا برای پخش و پایش برق و تنظیم انتقال کابل‌ها در ساختمان‌های تجاری و صنعتی قابل استفاده است.