فارسی فارسی English انگلیسی
  • شرکت توسعه صنایع پتروفولاد غرب

    شرکت توسعه صنایع پتروفولاد غرب

انواع سیم کشی ساختمان

انواع سیم کشی ساختمان

یکی از مهم‌ترین بخش‌های ساختمان‌سازی مربوط به تأسیسات آن می‌شود. لوله‌کشی آب، گاز و سیم‌کشی برق ساختمان از جمله اقداماتی است که در مرحله تأسیسات انجام می‌شود. به طور کلی ساخت ساختمان در پنج مرحله انجام می‌پذیرد که اجرای تأسیسات پس از مرحله دیوارچینی و قبل از مرحله گچ‌کاری قرار دارد. زمانی که ساختمان‌سازی به مرحله تأسیسات می‌رسد تقریباً ساختمان آماده است و تنها