بلوار آفریقا- خیابان گلفام- پلاک ۳۲ ۰۲۱۲۶۲۰۰۴۹۴ info@wpdico.com

دفتر مرکزی

مشاهده روی نقشه

کارخانه

مشاهده روی نقشه

دفتر مرکزی

کارخانه

ارسال پیام

  برخی از اعضای کلیدی

  برخی از اعضای شرکت پتروفولاد غرب به همراه اطلاعات تماس آن‌ها در این بخش معرفی می‌شوند.

  سوگل دارا

  رئیس هیئت مدیره
  مدیر بازرگانی خارجی

  گلنار دارا

  نایب رئیس هیئت مدیره
  کارشناس بازرگانی

  دینا شریفی

  مدیر بازرگانی دفتر مرکزی

  محرم همتی

  سرپرست فنی کارخانه