فارسی فارسی English انگلیسی
کاندوئیت کوپلینگ
نام

کاندوئیت کوپلینگ

کاربرد کوپلینگ برای اتصال دو شاخه کاندوئیت به یکدیگربه کار می‌رود. همچنین برای متصل کردن برخی از اتصالات به کاندوئیت و یا اتصال یک نوع از کاندوئیت به نوع دیگری از کاندوئیت از کاندوئیت کوپلینگ استفاده می‌شود.
متریال ورق ST37 و لوله بدون درز
پوشش کوپلینگ با پوشش گالوانیزه گرم بر اساس استاندارد ASTM A123
سایز ½ تا 6 اینچ – ۱۶ تا ۱۵۰ میلیمتر - pg7 تا pg48