پایه روشنایی چیست؟

مزیت اصلی پایه های روشنایی کاهش تصادفات و افزایش امنیت در جاده‌ها، اتوبان‌ها و تقاطع‌هاست. تحقیقات نشان داده که تاریکی باعث تصادفات زیاد و مرگ و میر ناشی از آن، به ویژه عابرین پیاده می‌شود. طبق آمار، مرگ و میر عابرین پیاده در تاریکی شب سه برابر بیشتر از روز است. وجود پایه های روشنایی در خیابان‌ها باعث کاهش پنجاه درصدی تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن شده است. ۱۲۵ سال است که از پایه روشنایی در همه جای دنیا استفاده شده و به وسیله آن‌ها امنیت شهرها و روستاها بسیار بالا رفته است. اولین پایه روشنایی در بریتانیا استفاده شد و از آن زمان تا کنون انوع متعددی از آن ساخته شده است.

لامپ‌های نارنجی سدیم کم فشار قدیمی، لامپ های LED، لامپ رشته‌ای تنگستن از انواع پایه روشنایی هستند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی پایه های روشنایی با لامپ‌های فلورسنت فشرده و لامپ‌های LED که گارانتی بلند مدت دارند، ساخته شده اند. پایه های روشنایی خورشیدی و بادی نیز در حال حاضر وجود دارند که برای مناطقی که سیستم برق‌کشی و سیم‌کشی غیرممکن یا غیر اقتصادی است، از آن‌ها استفاده می‌شود. پایه های روشنایی از لحاظ شکل ظاهری نیز از گذشته تا به امروز تغییرات زیادی کرده و مدل‌های متنوعی دارند.

پشتیبانی و نگهداری از پایه های روشنایی

پایه های روشنایی نیازمند نگهداری و پشتیبانی مستمر هستند که این پشتیبانی به دو صورت انجام می‌شود.

۱- بخش اول بدین معنا که اگر مشکلی پیش آمد، نیروهای پشتیبانی آن را رفع می‌کنند. برای مثال تعویض لامپ در صورتی که لامپ سوخته باشد، یا تغییر و تعمیر پایه روشنایی در صورتی که در اثر برخورد با ماشین در تصادف ضربه خورده و خراب شده باشد.

۲- بخش دوم به معنای برنامه ریزی برای تغییرات و تعمیرات پیشگیرانه اجزای پایه های روشنایی، برای مثال تغییر لامپ‌های پایه های روشنایی یک منطقه به دلیل اینکه ۸۵٪ از عمر مفید آن‌ها طی شده است. در بعضی از کشورها تدابیری در زمینه پشتیبانی و نگهداری پایه های روشنایی اندیشیده‌اند، برای مثال یک لامپ کوچک قرمز در کنار آن‌ها نصب می‌شود و در صورت بروز مشکل آن لامپ روشن می‌شود.