فواید استفاده از لوازم ارتینگ

لوازم ارتینگ و یا گراند یکی از بهترین راههایی است که می‌توان با تخلیه بار الکتریکی ایجاد شده و انتقال آن به سطح زمین باعث رفع خطر علی‌الخصوص در مورد خطرات آتش سوزی ناشی از تجهیزات الکتریکی در منازل و ساختمان‌ها شد. با استفاده از لوازم ارتینگ به راحتی می‌توان عوارض ناشی از برق را کنترل کرد.