فارسی فارسی English انگلیسی

اتصالات کاندوئیت

کاندوئیت ها برای حفاظت از سیستم سیم‌کشی ساختمان‌ها انجام می‌شود و برای کارکرد درست نیاز است که به اتصالاتی که به کمک آن‌‎ها کاندوئیت نصب می‌شود توجه ویژه کرد و در انتخاب و مونتاژ اتصالات بسیار دقت نمود.


بوشینگ

بوشینگ‌ها از آسیب دیدن کابل‌ و سیم‌ها در حین برق‌کشی محافظت می کنند. بوشینگ‌ها در دهانه خروجی کاندوئیت ها که سیم از آن‌ وارد محفظه یا جعبه تقسیم می‌شود، نصب می‌گردند.

کوپلینگ

کوپلینگ‌ها به شما اجازه می‌دهند تا چند شاخه کاندوئیت‌ را برای استفاده در مسیر‌های طولانی و مستقیم به هم متصل کنید و یا برای پیوند اتصالات ساخته شده به کاندوئیت از کوپلینگ‌ها استفاده می‌شود.

کوپلینگ‌های ترکیبی که به آن‌ها کوپلینگ انتقال هم گفته می‌شود، زمانی استفاده می‌شوند که می‌خواهید سیم و کابل را از یک نوع کاندوئیت به نوع دیگری از کاندوئیت انتقال دهید.

ردیوسر

ردیوسر نوعی کوپلینگ است که به شما اجازه می‌دهد تا سیم‌ها را از یک سایز کاندوئیت به سایز دیگری انتقال دهید.

زانویی کاندوئیت

برای تغییر جهت سیستم کاندوئیت از زانویی کاندوئیت استفاده می‌شود و به کمک آن می‌توانید کاندوئیت را در زوایای مختلف به کار ببرید.

لاک نات

زمانی که اتصالات وارد جعبه تقسیم و یا محفظه می‌شوند باید توسط لاک نات ایمن گردند(بدین طریق کاندوئیت در ارتباط با تجهیزات دیگر محافظت می‌شود).

بست چنگکی

برای نصب کاندوئیت و لوله‌های برق بر روی ریل یونستریت بر روی دیوار یا سقف‌ها از بست چنگکی استفاده می‌شود.

کابلشو

برای ارتباط الکتریکی بین کابل و انواع ترمینال و محل‌های اتصال از کابلشو استفاده می‌شود. کابلشوها در اندازه‌ها و جنس‌های مختلف وجود دارند.

یوبولت

برای اتصال کاندوئیت به یک سطح فلزی به طور مستقیم، از یوبولت استفاده می‌شود که می‌تواند به شکل V و یا U شکل باشند.