پایه روشنایی پارکی

یکی از تفریحات مردم کشور ما در فصل‌های گرم سال، حضور شبانه در پارک‌ها و فضاهای سبز به همراه خانواده‌شان است. در این شرایط کودکان معمولا وقت خود را به بازی و تفریح و بزرگترها به دورهمی می‌گذرانند. نکته‌ای که در این شرایط حائز اهمیت است، میزان روشنایی پارک‌ها مخصوصا برای بازی کودکان است.

کاربردهای پایه های روشنایی

تصور یک خیابان و یا یک اتوبان بدون چراغ و پایه روشنایی در شب و تاریکی بسیار وحشتناک است. چه مشکلاتی که پیش خواهد آمد، مانند هرج و مرج در رفت و آمد، افزایش تعداد تصادفات و به خطر افتادن جان و اموال مردم. بنابراین با این اوصاف وجود لامپ‌ها و چراغ‌ها در معابر خیابان‌ها و جاده‌ها ضروری است.

استانداردهای ساخت و ساز پایه‌های روشنایی خیابانی

هدف از ارائه این مقاله، استاندارد سازی تاسیسات روشنایی خیابانی است. بدون تبعیت از این استانداردها و بدون تایید کتبی طرح‌ ها از سوی مدیر سیگنال‌ ها، طراحی روشنایی خیابانی و زیرساخت‌ ها مجاز نخواهد بود.

نحوه نصب پایه روشنایی در اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها

کیفیت روشنایی نقش مهمی در عملکرد و آسایش بصری کاربران جاده دارد و وسیله‌ای هشداردهنده برای کمک به رانندگان است. نوری كه از سطح جاده بازتاب می‌شود، جاده را قابل‌ مشاهده می‌کند. کیفیت روشنایی بستگی به عواملی چون ارتفاع نصب، فاصله دستگاه نورافکن، زاویه بوم، چراغ‌های جلو و عقب و خصوصیات سطح جاده دارد.