کاربردهای پایه های روشنایی

تصور یک خیابان و یا یک اتوبان بدون چراغ و پایه روشنایی در شب و تاریکی بسیار وحشتناک است. چه مشکلاتی که پیش خواهد آمد، مانند هرج و مرج در رفت و آمد، افزایش تعداد تصادفات و به خطر افتادن جان و اموال مردم. بنابراین با این اوصاف وجود لامپ‌ها و چراغ‌ها در معابر خیابان‌ها و جاده‌ها ضروری است.

پایه روشنایی پارکی

یکی از تفریحات مردم کشور ما در فصل‌های گرم سال، حضور شبانه در پارک‌ها و فضاهای سبز به همراه خانواده‌شان است. در این شرایط کودکان معمولا وقت خود را به بازی و تفریح و بزرگترها به دورهمی می‌گذرانند. نکته‌ای که در این شرایط حائز اهمیت است، میزان روشنایی پارک‌ها مخصوصا برای بازی کودکان است.

استانداردهای ساخت و ساز پایه‌های روشنایی خیابانی

هدف از ارائه این مقاله، استاندارد سازی تاسیسات روشنایی خیابانی است. بدون تبعیت از این استانداردها و بدون تایید کتبی طرح‌ ها از سوی مدیر سیگنال‌ ها، طراحی روشنایی خیابانی و زیرساخت‌ ها مجاز نخواهد بود.

نحوه نصب پایه روشنایی در اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها

کیفیت روشنایی نقش مهمی در تعیین عملکرد و آسایش بصری کاربران جاده‌ای دارد و به‌ عنوان وسیله‌ای هشداردهنده برای کمک به رانندگان به کار می‌رود. کیفیت روشنایی بستگی به عوامل مختلفی از قبیل ارتفاع نصب، فاصله دستگاه نورافکن، زاویه بوم، چراغ‌های جلو و عقب و خصوصیات سطح جاده دارد. نوري كه از سطح جاده بازتاب می‌شود به چشم کاربران جاده واردشده و جاده را قابل‌ مشاهده می‌کند. با این‌ حال، شرایط غالب در جاده مشخص‌ کننده ویژگی‌های انعکاسی سطح جاده است.